Direktor Razvoja

Mr. Ph. Dejana Ranković, MPA

Dejana Ranković, MPA

Dejana Ranković, MPA

Radno iskustvo
2017-2019 - Nakon završenih master studija na Univerzitetu Harvard radi kao Head Teaching Fellow na predmetu Adaptive Leadership, i kao istraživač na projektu transformacije uloge bolnica u zdravstvenom sistemu u SAD
2013- 2017 – Direktor i jedan od inicijatora osnivanja Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i prvatnih praksi Srbije, prve nezavisne organizacije koja se bavi zaštitom interesa privatnog zdravstva
2009-2013 – Projektni koordinator, projekti Evropske Unije na unapredjenju ljudskih prava u oblasti zdravstva
2005-2009 – Vlasnik i CEO, Impact Consulting
2000-2005 – Direktor Fondacije NJ.K.V. Princeze Katarine

Obrazovanje:

 • Magistar farmacije - Farmaceutski fakultet Unuverziteta u Beogradu
 • Magistar javne politike i državne uprave – Harvard Kennedy School of Government, Univerzitet Harvard
 • U toku doktorske studije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu

Stručna usavršavanja

 • London School of Public Relations
 • LLOYD’S LRQA -IRCA ISO LA 9001

Radovi i publikacije

 • Istraživanje o agilnosti neprofitnih bolnica u SAD kroz primenu „community benefits“ (2019)
 • Ko-autor Etičkog kodeksa u privatnom zdravstvenom sektoru (2016)
 • Istraživanje o kliničkim ispitivanjima u Srbiji (2016)
 • Mapiranje funkcija zdravstvenog sistema Srbije (2015)


Profesionalna članstva

 • Guverner za Srbiju, Evropska Federacija bolnica 2015-6
 • Predsedavajući odseka za jugoistočnu Evropu, UEHP -  Evropska Asocijacija privatnih bolnica (2015-)
 • Član European Parliamentary Forum on Population and Development, 2011-2014
 • Harvard Alumni Association
 • Harvard Klub Srbije

Stručne aktivnosti

 • Pro bono predavač u Centru za razvoj karijere Beogradskog Univerziteta
 • Predavač na kursu „Adaptive Leadership“ – liderstvo u zdavstvu

Strani jezici
Engleski, napredni nivo (TOEFL sertifikat)

Posebna sfera interesovanja:

 • Zdravstvena politika
 • Menadžment u zdravstvu
 • Bioetika
Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!