Direktor Doma zdravlja Slavija

Dr Slavica Kalezić Milošević

Slavica Kalezić Milošević

Slavica Kalezić Milošević

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalista pedijatar, subspecijalsta UZ u kliničkoj pedicini, direktor Razvoja

Radno mesto / Radno iskustvo:

•  Medicinski zavod Titograd, Titograd, Republika Crna Gora, od 1979 do 1984, lekar opšte prakse

•  Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 1984 do 1990, lekar neodložne pomoći sa kursem iz socijalne pedijatrije

•  Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 1990 do 1994, lekar sa kursem iz socijalne pedijatrije u školskom dispanzeru

•  Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 1994 do 1998, lekar na specijalizaciji pedijatrije „UDK“, Tiršova, Beograd

•  Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 1998 do 2000, pedijatar na užoj specijalizaciji „UDK“, „KCS“, „VMA“, „GAK“, Beograd

•  Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 2000 do 2003, pedijatar u školskom dispanzeru

•  Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 2003 do 2009, pedijatar u školskom dispanzeru i subspecijalista UZ u kliničkoj medicini

•  Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 2009 do 2016, direktor

•  BelMedic, od 2016

Obrazovanje:

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, od 1973 do 1979, Lekar

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, od 1994 do 1998, Specijalista pedijatrije

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, od 1998 do 2003, Specijalista ultrazvuka u kliničkoj medicini

Strani jezici: 

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Ultrazvučna dijagnostika u pedijatriji (ehokardiografija i ultrazvuk abdomena u pedijatriji od 1 do 18 godina)

Dostignuća i priznanja:

•    Formiranje prvog vanbolničkog UZ kabineta za decu u Dom zdravlja „„Dr Milutin Ivković – Palilula“

•    Standardizacija ehokardiografske procene morfologije mitralnog aparata u populaciji dece uzrasta od 5 do 10 godina u Republici Srbiji

•    Postizanje akreditacije na 7 godina za DZ „Dr Milutin Ivković – Palilula“ (najveći Dom zdravlja u Srbiji)

•    Restrukturiranje i reorganizacija rada DZ „Dr Milutin Ivković – Palilula“


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!