Osiguranja

Bel Medic ima ugovore o direktnom plaćanju sa više stranih osiguravajućih kompanija: Allianz, Uniqa, Generali, Wiener Stadtische, Global Benefits Group, Cigna, David Shield, GMC, Services, AP Companies, Atena, IMG, Mobility Saint Honore, MetLife, CEGA, AXA PPP, Triglav , Dunav. Pacijenti osigurani kod ovih kuća ne plaćaju direktno Bel Medicu, već Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača. Ugovore o direktnom plaćanju, u slučajevima kad osiguranje pošalje garanciju plaćanja, Bel Medic ima i sa medicinskim asistencijama: SOS International, Assistance Coris, Helix i BalkanWide Assistance, Europ Assistance.

Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!